DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Galko

Demokratická strana

Vojak má dnes nárok na výsluhový dôchodok po 15 rokoch služby, podľa nového to bude po 20 rokoch služby.

Lubomír Galko - 06.06.2011
Pravda

Aktualne.sk: Nový systém by mal zaviesť výsluhové dôchodky až po 20 rokoch služby, medzi 15 a 20 rokom by ho nahradil iba čiastočný výsluhový príspevok. "Pri výkone služby v trvaní 15 až 19 rokov nahradiť doterajší trvalo poskytovaný výsluhový dôchodok výsluhovým príspevkom poskytovaným po dobu štyroch rokov," hovorí analýza. Na skutočný dôchodok by mu vznikol nárok až po 20 rokoch služby, kedy už "má nižšiu šancu rekvalifikovať sa a je znevýhodnený na trhu práce kvôli veku".

Sme.sk: Novinky by sa však mali týkať vojakov prijatých po prvom júli 2012.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.06.2011
success
error