DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Galko

Demokratická strana

Už máme v pripomienkovom konaní analýzu, ktorá podstatne sprísňuje, sprísňuje podmienky získania, trebárs výsluhových dôchodkov

Lubomír Galko - 06.06.2011
Pravda

Analýza sociálneho systému ozbrojených zložiek bola podaná na medzirezortné pripomienkovanie 7. Marca 2011.

Obsahuje analýzu historického vývoja a aj súčasného stavu sociálneho zabezpečenia ozbrojených zložiek SR.

V tretej časti sa analýza zaoberá možnými úpravami sociálneho zabezpečenia, medzi iným aj zmenou vo výsluhových dôchodkoch. Napríklad analýza navrhuje nárok na zisk odchodného až po 10 rokoch (z pôvodných 5) či nárok na výsluhový dôchodok až po 20 rokoch (z pôvodných 15).

Dátum zverejnenia analýzy: 05.06.2011
success
error