DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ľubomír Galko

Demokratická strana

70% pozemnej techniky máme za hranicou životnosti alebo na hranici. V prípade, že nič neurobíme, do troch rokov to bude 90% pozemnej techniky.

Lubomír Galko - 06.06.2011
Pravda

Minister Galko vychádza z dokumentu "Strategické hodnotenie obrany SR". Stránka ministerstva obrany uvádza:

"Strategické hodnotenie obrany SR je proces konkrétnej analýzy všetkých oblastí týkajúcich sa rezortu obrany a ozbrojených síl, ktorý zároveň ponúka odporúčania a jasnú víziu pre ich rozvoj v budúcnosti. Medzi základné výstupy Strategického hodnotenia obrany SR a procesov na neho nadväzujúcich patria:

1. Biela kniha o obrane SR
2. Model dosiahnuteľných síl
3. Plán rozvoja rezortu obrany (strednodobý)
4. aktualizácia Obrannej stratégie SR (podľa odporúčaní Bielej knihy)
5. koncepčné a legislatívne dokumenty v systéme obrany štátu"


K jednotlivým komponentom sme sa nedostali, Euroatlantické centrum však z analýzy uvádza:

"Stav slovenskej armády je vážnejší, než sa po minulé roky oficiálne uvádzalo. Podľa  čerstvo ukončenej niekoľkomesačnej analýzy Ministerstva obrany SR, ktorú minulýtýždeň schválilo kolégium ministra obrany, prekročilo hranicu životnosti už takmer 70% pozemnej techniky."

Vyjadrenie o 90% pozemnej techniky za hranicou životnosti po troch rokoch nebolo spomenuté v mediálnych výstupoch, vychádzajúcich zo spomínanej analýzy.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.06.2011
success
error