DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

Naplnením bola práve maďarská ústava, kde v článku D sa veľmi jasne hovorí nielenže Maďarsko nesie zodpovednosť za Maďarov žijúcich v zahraničí, doteraz bolo, že cíti zodpovednosť.

Jozef Mikuš vs. Marek Madaric - 06.06.2011
Zavádzajúce

Článok D maďarského základného zákona vraví:

"Maďarsko sledujúc myšlienku jednotného maďarského národa nesie zodpovednosť za osud zahraničných Maďarov, napomáha udržaniu a rozvoju ich spoločenstiev, podporuje ich úsilie smerujúce k udržaniu ich maďarskosti, podporuje spoluprácu medzi sebou a s Maďarskom."

("Magyarország az egységes magyar nemzet eszméjétől vezérelve felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.")

V pôvodnom znení maďarskej ústavy (disponujeme len anglickým prekladom) je v článku 6 ods. 3 uvedené:

Maďarská republika nesie pocit zodpovednosti za to, čo sa deje Maďarom žijúcim mimo jej hraníc a presadzuje posilňovanie ich vzťahov s Maďarskom.

(The Republic of Hungary bears a sense of responsibility for what happens to Hungarians living outside of its borders and promotes the fostering of their relations with Hungary.)

V novej ústave tak dochádza v tomto článku ku zmene z "nesie pocit zodpovednosti" na "nesie zodpovednosť", avšak nie na "cíti zodpovednosť" ako tvrdí M. Maďarič.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.06.2011
success
error