DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

Poviem konkrétne, poviem, lebo práve ten návrh alebo už schválený zákon zväzuje ruky prokuratúre a teraz poviem v čom. Tri veci, po prvé, už nebude môcť generálny prokurátor samostatne vydávať všeobecne záväzné stanoviská, ktoré svojim spôsobom vykladajú zákony a rozhodujú o tom, kto bude a kto nebude trestne stíhaný, pretože v tej komisii, ktorá to pripravuje, ktorá o tom rozhoduje bude mať koalícia, ministerka, paritný počet členov.

Jozef Mikuš vs. Marek Madaric - 06.06.2011
Pravda

Novelizovaný zákon o prokuratúre zatiaľ nie je zverejnený. K dispozícií máme len jeho návrh (.doc).

Novela zákona o prokuratúre odoberá generálnemu prokurátorovi kompetenciu vydávať stanoviská, ktoré by viedli k jednotnému uplatňovaniu zákonov. Túto kompetenciu bude mať po novom minister spravodlivosti. Stanoviská bude vydávať na návrh Komisie pre vydávanie stanovísk, ktorá "sa skladá zo šiestich členov, z ktorých troch vymenúva a odvoláva generálny prokurátor a troch vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti".

V pôvodnom zákone bolo v § 10 ods. 2 uvedené:

"V záujme jednotného uplatňovania zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vydáva generálny prokurátor stanoviská, ktoré sú záväzné pre všetkých prokurátorov."

Novelou zákona (.doc) sa to mení nasledovne:

"V záujme jednotného uplatňovania zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov vydáva na návrh Komisie pre vydávanie stanovísk (ďalej len „komisia“) minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister spravodlivosti“) stanoviská, ktoré sú záväzné pre všetkých prokurátorov a asistentov prokurátora."

Dátum zverejnenia analýzy: 05.06.2011
success
error