DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

No, pozrite, čo sme naozaj spravili, že bolo zvýšenie, to bolo zvýšenie DPH z 19 na 20%.

Richard Sulík vs. Robert Fico - 05.06.2011
Pravda

Vláda schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Podľa „§ 85j Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011

(1) "V období od 1. januára 2011 do posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní údaje o tom, že aktuálny schodok verejnej správy Slovenskej republiky je menej ako 3 %, je základná sadzba dane na tovary a služby 20 % zo základu dane. Skončenie obdobia uplatňovania základnej sadzby dane 20 % podľa prvej vety vyhlási Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom."

Dátum zverejnenia analýzy: 04.06.2011
success
error