DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Všetko je možné (v prípade verejnej voľby GP, pozn.), uvidíme, nakoniec poslanecký mandát je garantovaný ústavou, je tam úplná voľnosť, dokonca všetci poslanci majú imunitu na hlasovanie v parlamente.

Richard Sulík vs. Robert Fico - 05.06.2011
Pravda

Článok 73, odsek 2 Ústavy SR (.pdf) uvádza:

"Poslanci sú zástupcovia občanov. Mandát vykonávajú osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi."

To znamená, že poslanci NR SR majú tzv. voľný mandát. Nie sú viazaní akýmikoľvek príkazmi, či už od voličov alebo straníckej centrály.


Článok 78, odsek 1 Ústavy SR (.pdf) uvádza:

"Za hlasovanie v Národnej rade Slovenskej republiky alebo v jej výboroch nemožno poslanca stíhať, a to ani po zániku jeho mandátu."

Dátum zverejnenia analýzy: 04.06.2011
success
error