DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Róbert Madej

SMER-SD

Ja si len dovolím zacitovať z jedného názoru ústavného súdu, ktorý je použitý aj v sťažnosti a pri rozhodnutí v náleze vo veci sťažnosti pána Trnku, citujem: "Pojem slobodných volieb treba vykladať materiálne, nie iba formálne, o slobodné voľby ide vtedy, keď na voličov nie je vytvorený žiadny nátlak nútiaci ich hlasovať pre niektorý zo subjektov. Voliči musia mať slobodu už pri vytváraní svojich postojov nezávisle bez použitia násilia či hrozby násilia, donútenia, navádzania či manipulatívneho ovplyvňovania akéhokoľvek druhu."

Robert Madej vs. Radoslav Procházka - 23.05.2011
Pravda

Citácia je zhodná s textom nálezu Ústavného súdu I. ÚS 76/2011-198 ľudovo nazývaného "Trnková sťažnosť".

"Pojem slobody volieb treba vykladať materiálne, a nie iba formálne. O slobodné voľby ide vtedy...keď na voličov nie je vytvorený žiadny nátlak nútiaci ich hlasovať pre niektorý zo subjektov... keď majú možnosť prístupu k relevantným informáciám a sú tak dané základné predpoklady na ich kvalifikované volebné rozhodovanie. Voliči musia mať slobodu už pri vytváraní svojich postojov nezávisle, bez použitia násilia či hrozby násilia, donútenia, navádzania či manipulatívneho ovplyvňovania akéhokoľvek druhu.“

Dátum zverejnenia analýzy: 22.05.2011
success
error