DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

Článok, paragraf 17 volebného poriadku vraví, po voľbe poverený pracovník Národnej rady lístky zoskartuje.

Richard Sulík - 23.05.2011
Pravda

Aj keď Sulík neuviedol správne číslo článku, je pravdou, že vo volebnom poriadku o voľbe generálneho prokurátora (.doc) sa v čl. 12 ods. 2 píše:

"Zoznam poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, a hlasovacie lístky z voľby alebo odvolávania overovatelia odovzdajú v zapečatenej obálke určenému zamestnancovi kancelárie na skartovanie, ktoré sa vykoná po vyhlásení výsledkov tajného hlasovania."

Dátum zverejnenia analýzy: 22.05.2011
success
error