DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

(Skartovanie prebehlo, pozn.) v súlade so schváleným volebným poriadkom, za ktorý si hlasoval aj ty (Fico, pozn.).

Pavol Hrušovský vs. Robert Fico - 22.05.2011
Pravda

Podľa hlasovania na 5. schôdzi NR SR v septembri 2010 hlasoval Robert Fico za Návrh volebného poriadku o voľbe kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora Slovenskej republiky a o odvolávaní generálneho prokurátora Slovenskej repulibky. Píše sa v ňom aj:

"Zoznam poslancov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky, a hlasovacie lístky z voľby alebo odvolávania overovatelia odovzdajú v zapečatenej obálke určenému zamestnancovi kancelárie na skartovanie, ktoré sa vykoná po vyhlásení výsledkov tajného hlasovania."

Dátum zverejnenia analýzy: 22.05.2011
success
error