DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

... my neprikazujeme touto zmenou obligatórne všetky voľby robiť verejne, my len dávame možnosť Národnej rade rozhodnúť v ktoromkoľvek prípade voľby, či bude tajná alebo verejná.

Pavol Hrušovský vs. Robert Fico - 22.05.2011
Pravda

Pôvodné znenie §39, ods. 8 Zákona č. 350/1996 Z. z.:

"(8) Tajne sa hlasuje v prípadoch ustanovených ústavou, zákonom, pri voľbe alebo pri odvolaní, alebo ak sa na tom uznesie národná rada bez rozpravy. Ak ide o voľbu alebo o odvolanie, národná rada sa môže bez rozpravy uzniesť, že bude o tejto veci hlasovať verejne, ak osobitný predpis neustanovuje inak."

Nové znenie podľa novely schválenej na májovej schôdzi (možné nájsť v parlamentnej tlači) NR SR je:

!(8) Tajne sa hlasuje v prípadoch ustanovených ústavou alebo ak sa na tom na návrh najmenej 15 poslancov bez rozpravy uznesie národná rada. Taký návrh sa podáva najneskôr do začiatku rokovania o tomto bode programu schôdze národnej rady."

Tajnú voľbu teda explicitne prikazuje len Ústava SR, žiaden iný zákon. Avšak takisto zostáva možnosť, aby sa NR SR rozhodla, či bude alebo nebude chcieť v niektorých prípadoch využiť tajnú voľbu.

Dátum zverejnenia analýzy: 22.05.2011
success
error