DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

Ústava Slovenskej republiky nehovorí nič o spôsobe, akým sa má voliť kandidát na generálneho prokurátora.

Pavol Hrušovský vs. Robert Fico - 22.05.2011
Pravda

Ústava Slovenskej republiky (.pdf), ôsma hlava, čl. 150:

"Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky."

Ohľadom GP sa v Ústave SR spomína len vyššie uvedené veta, teda nič o spôsobe voľby GP sa v Ústave nepíše.

Dátum zverejnenia analýzy: 22.05.2011
success
error