DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Prebehla prvá voľba tajná v decembri, ktorú Ústavný súd označil za nedemokratickú ... vládna koalícia použila nedemokratický kontrolný mechanizmus a vydierala vlastných poslancov.

Pavol Hrušovský vs. Robert Fico - 22.05.2011
Pravda

V rozhodnutí Ústavný súd priamo nevyjadril, že decembrové volby generálneho prokurátora boli nedemokratické. Na druhú stranu je však zrejme oprávnená interpretácia o nedemokratickosti volby. Ako sa píše v rozhodnutí: 

"Tajnost hlasovania (dalej aj 'tajnost volieb'), všeobecnost, rovnost a priamost volebného práva sa nielen v našej ústavnej teórii a praxi považujú za základné demokratické princípy volieb. Priamo ústava vo svojich ustanoveniach cl. 30 ods. 3, cl. 69 ods. 2, 3, 5 a 6, cl. 74 ods. 1, cl. 89 ods. 1, cl. 90 ods. 1, cl. 92 ods. 1 a cl. 101 ods. 2 predpokladá, že volebné právo sa v uvedených prípadoch vykonáva tajným hlasovaním. Princíp tajnosti volieb má takto nepochybne ústavný rozmer, ktorým je zároven definovaný jeho esenciálny predpoklad vyplývajúci už zo samotného slovného vyjadrenia tohto princípu. Mohli by sme povedat, že skrze jeho oznacenia, tento je ním zároven definovaný (per me definitionem). Týmto esenciálnym predpokladom tajných volieb je 'tajnost hlasovania', t. j. zabezpecenie a garantovanie stavu (v okolnostiach danej veci národnou radou, resp. jej orgánmi), 'aby hlasovací lístok upravil (volic, pozn.) sám (bez prítomnosti dalších osôb) a aby nebolo možné dodatocne zistit, ako hlasoval, resp. aký bol obsah jeho rozhodnutia' (Milan Cic a kolektív: Komentár k Ústave Slovenskej republiky, Matica Slovenská, 1997, s. 166)."

Ak teda ÚS rozhodol, že 

"Národná rada extrémne, a teda ústavnoprávne neudržatelným spôsobom, zasiahla do ústavného princípu tajného hlasovania z 2. decembra 2010 tým, že ho nedostatocne zabezpecila  a negarantovala jeho ústavne konformný priebeh, a to napriek tomu, že k podobným exesom už dochádzalo pri opakovanej prvej volbe 4. novembra 2010, ktoré obe tajné hlasovania (tým pádom hrubé aj opakované porušenia) neboli konvalidované ani v rámci opakovanej druhej volby 7. decembra 2010. Ústavnoprávna zodpovednost národnej rady v okolnostiach danej veci nespocíva v jej priamom zasahovaní do priebehu namietaného tajného hlasovania, ale v nedodržaní jej pozitívnej povinnosti zabezpecit a garantovat priebeh tajného hlasovania ústavne konformným spôsobom,"

je možné tvrdit, že tým bola porušená jedna zo zásad demokracie a volba tak bola nedemokratická.

Dátum zverejnenia analýzy: 22.05.2011
success
error