DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Slota

SNS

S Markízou som neprehral ten súd (o výrokoch o jeho údajnej zločineckej minulosti, pozn.). To bolo doslovne a do písmena skrečované, pretože ten petit, ktorý bol napísaný, bol nesprávne napísaný. Ale nie kvôli tomu som prehral, že som nemal pravdu.

Ján Slota - 16.05.2011
Zavádzajúce

Súd s Markízou sa týkal dvoch reportáží Gábora Grendela o údajnej Slotovej kriminálnej minulosti.

CTK:

"Markíza vo svojom hlavnom spravodajstve zaciatkom roka 2008 informovala, že Slota sa v 70. rokoch podielal na vykrádaní áut a obchodu a ušiel do Rakúska. Slota vyhlásil, že to nie je pravda a televíziu zažaloval."

Markíza súdny spor vyhrala.

Gabriel Šípoš vo svojom blogu SPW uvádza aj odôvodnenie sudkyne, ktorá Slotovu žalobu zamietla:

"V spore s Markízou sudkyna Gabriela Dúbravková rozhodla v neprospech Slotu. V odôvodnení podciarkla 'osobitný význam tlace v demokratickej spolocnosti... sloboda tlace poskytuje verejnej mienke jeden z najlepších prostriedkov ako poznat a hodnotit myšlienky a postoje vedúcich osobností.' (tlac sa v texte používa ako synonym pre médiá – g.š.). Markizácke titulky brala v kontexte príspevkov. Podla nej 'je potrebné prihliadat na celé príspevky, nielen na jednu ci dve dotknuté vety', z ktorých je potom zrejmé, z akých zdrojov sa cituje. Toto rozhodnutie potvrdil aj senát krajského súdu pod vedením Kazimíry Hallovej:

Vychádzajúc zo zdroja použitých informácií, spôsobu prezentovania príspevkov a vytvorenia možnosti pre navrhovatela vyjadrit sa k publikovanej téme, krajský súd došiel k záveru, že nedošlo k neoprávnenému zásahu do osobnosti navrhovatela."


Ono to bolo "doslova a dopísmena skrecované", v tom prípade to ale znamenalo prehru pre Slotu a výhru pre Markízu. Problematicky napísané titulky boli Slotov argument, nie argument súdu, preco žalobu zamietol.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.05.2011
success
error