DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Slota

SNS

Boli tam (v nástenkovom tendri, pozn.) dve belgické firmy. Podstatne väčšie (ako Avocat a Zamedia, pozn.).

Ján Slota - 16.05.2011
Pravda

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja podpísalo zmluvu s konzorciom, ktoré bolo tvorené štyrmi firmami. V dohode (.pdf), ktorou ministerstvo ukončilo túto zmluvu figurujú okrem firiem Avocat a Zamedia aj ďalšie dve firmy Consulting & Management a European Consultans Organization.

Slota má teda pravdu, že v tomto tendri boli aj ďalšie dve firmy, nesprávne však uviedol, že išlo o belgické firmy. Aj keď boli obidve tieto firmy zastúpené jedným človekom (Michelom Doumontom), iba European Consultans Organization bola zapísaná v belgickom obchodnom registri, Consulting & Management bola, rovnako ako Zamedia a Avocat, zapísaná v obchodnom registri na Slovensku.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.05.2011
success
error