DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

V rezorte (dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja, pozn.), ktorý riadim, sa realizuje takmer 15% hrubého domáceho produktu.

Ján Figel - 16.05.2011
Neoveriteľné

Túto informáciu nevieme overiť, pretože nevieme akou metódou J. Figeľ k takémuto číslu dospel. Je možné sčítať podiel sektorov dopravy a stavebníctva, avšak je otázne či to je všetko, čo J. Figeľ do takéhoto výpočtu zahrnul.

Navyše nie všetky štatistiky podiel práve týchto sektorov udávajú. ŠÚ SR napríklad do sektoru dopravy započítava aj niektoré služby, ktoré s MDVRR SR nie nutne súvisia.

Nápomocnejší graf poskytuje TREND, avšak ten pochádza ešte z roku 2006. Tu tvorí stavebníctvo a doprava 14,4% z celkového HDP.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.05.2011
success
error