DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Ja v rezorte dopravy v jednom z veľkých ekonomických priestorov už realizujem tie opatrenia, na ktorých sme sa dohodli vo vláde, na sprísnení a spresnení pravidieľ pre odmeňovanie členov predstavenstiev a dozorných rád. Ono je termínované až k prvému júnu, ale v našom rezorte už platí. Bývalý šéf NDS (Alan Sitár pozn.) nedostane žiadne odstupné.

Ján Figel - 16.05.2011
Pravda

Vláda sa 2.marca 2011 uzniesla na pravidlách výberu, riadenia a odmeňovania zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu, ktoré majú byť implementované do 30. júna 2011. Z 21. februára sme našli aktualitu na stránke ministerstva dopravy o tom, že Figeľ už odstupné upravil, no v správe sa nespomína presný termín začiatku platnosti tohto rozhodnutia.

Dátum zverejnenia analýzy: 15.05.2011
success
error