DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Figeľ

KDH

Nové verejné obstarávanie, pre ktoré sme zmenili zákon, k prvému aprílu 2011 boli upravené podmienky tak, aby sa aj spresnili, aj sprísnili.

Ján Figel - 16.05.2011
Pravda

Od 1. apríla 2011 sú pravidlá pre verejné obstarávanie prísnejšie. Okrem iných zmien v novele zákona o verejnom obstarávaní došlo aj k nasledovným:

  • zrušil sa inštitút neprioritných zákaziek
  • ÚVO sa vracia kompetencia napadnúť na súde uzatvorenú zmluvu a navrhnúť jej neplatnosť
  • zvyšuje sa minimálny počet uchádzačov pri užšej súťaži z 5 na 10
  • novela počíta s povinným používaním elektronických aukcií pri nadlimitných zákazkách a od 1. januára 2012 aj pri podlimitných zákazkách
  • vyhodnocovanie ponúk komisiou má byť verejné s výnimkou dôverných informácií týkajúcich sa obchodného tajomstva a dôverných aspektov ponúk

Dátum zverejnenia analýzy: 15.05.2011
success
error