DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

Zatiaľ maďarská ústava len vytvára predpoklady, keď hovorí o tom, že každý plnoletý občan maďarskej, Maďarska, lebo už nie je republika, ale Maďarsko, má právo voliť a byť volený, čiže tam musíme počkať aký bude ten konkrétny zákon

Juraj Droba vs. Marek Madaric - 15.05.2011
Pravda

V článku XXI maďarskej ústavy (.pdf) sa uvádza:

"(1) Každý dospelý občan Maďarska s pobytom na území Maďarska má právo byť volený a právo voliť v parlamentných voľbách, miestnych voľbách poslancov a starostov, ako aj vo voľbách do Európskeho parlamentu. Právo voliť alebo rozsah tohto práva môžu byť obmedzené na trvalý pobyt v Maďarsku a spôsobilosti byť volený, ako aj na základe ďalšieho ústavného zákona.

(2) Za porušenie princípu rovnosti volebného práva nemôže byť považované, ak ústavný zákon udelí ďalší hlas matkám v rodinách s neplnoletými deťmi, alebo iným osobám, ktoré určí zákon."

Ústava teda poskytuje priestor na dodatočnú úpravu volebného práva.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.05.2011
success
error