DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

Takisto v ústave bolo veľmi jasne napísané, že bude Maďarsko podporovať uplatňovanie kolektívnych práv Maďarov žijúcich v zahraničí.

Juraj Droba vs. Marek Madaric - 15.05.2011
Nepravda

Maďarská ústava (.pdf

Zmienku o kolektívnych právach sme v novej ústave nenašli. Jej článok D vraví:

"Maďarsko sledujúc myšlienku jednotného maďarského národa nesie zodpovednosť za osud zahraničných Maďarov, napomáha udržaniu a rozvoju ich spoločenstiev, podporuje ich úsilie smerujúce k udržaniu ich maďarskosti, podporuje spoluprácu medzi sebou a s Maďarskom."

("Magyarország az egységes magyar nemzet eszméjétől vezérelve felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.")

Dátum zverejnenia analýzy: 14.05.2011
success
error