DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

Tak isto si nepamätám, že by jedna jediná koaličná strana mala vo svojom programe v nejakom sľube, že problémom je osoba Dobroslava Trnku.

Juraj Droba vs. Marek Madaric - 15.05.2011
Pravda

Vo volebnom programe SDKÚ-DS (.pdf) sa osoba Dobroslava Trnku nespomína.

Vo volebnom programe KDH (.pdf) sa okrem iného píše:

"Ústava a platné zákony vytvorili garancie nezávislosti justície, ktoré sú porovnateľné s postavením súdnej moci vo vyspelých demokratických štátoch. Nezávislosť sudcov a prokurátorov je však iba jednou stranou mince. Druhou
stranou tej istej mince je a musí byť zodpovednosť. Na Slovensku zatiaľ medzi sudcami a prokurátormi prevažuje skôr tendencia zmierňovať požiadavky kladené na výkon justičnej profesie. V posledných štyroch rokoch prišlo k výraznému prepadu dôveryhodnosti sudov a prokuratúry. Podľa prieskumu Transparency International sa vnímanie klientelizmu v justícii zvýšilo o tretinu. Takmer 50 % občanov považuje úplatkárstvo na sudoch a prokuratúre za veľmi rozšírene. Za súčasnej vlády prestáva byť Slovensko právnym štátom.

Z uvedeného dôvodu bude potrebné za jednu z priorít budúcej vlády považovať razantnú personálnu obmenu justície. Justícia musí byť otvorená a transparentná. Miesta sudcov sa nesmú obsadzovať takmer výlučne rodinnými
príslušníkmi sudcov. KDH bude iniciovať diskusiu o ústavných zmenách, týkajúcich sa spôsobu kreovania súdnej moci. Jednou z možnosti je aplikácia bezpečnostných previerok na všetkých sudcov, ďalšou možnosťou je voľba časti členov Súdnej rady občanmi v priamych voľbách alebo priama voľba sudcov.

Po sudcoch zavedieme povinnosť publikácie majetkových priznaní na internete aj pre prokurátorov. Rovnako zavedieme výberové konanie na obsadzovanie voľného miesta prokurátora a funkčne obdobia pre vedúcich prokurátorov."


Vo volebnom programe strany Most-Híd (.pdf) sa v časti PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ okrem iného píše:

"Keďže nastolenie spravodlivosti má význam len vtedy, ak je rýchla a nezaujatá, je pre fungovanie právneho štátu elementárnou požiadavkou nezávislý a účinný súdny systém. Preto je nevyhnutné zbaviť súdnictvo a jeho rozhodovaciu činnosť vplyvu zo strany štátnej moci. Sme jednoznačne za zabezpečenie transparentného a nezávislého fungovania celého súdneho systému, a to zmenou spôsobu výberu predsedov jednotlivých súdov, ako aj kreovaním ďalších orgánov súdnej samosprávy. Sme za posilnenie kontroly súdnictva v disciplinárnych konaniach laickým elementom, a to osobami s právnickým vzdelaním delegovanými orgánmi miestnej samosprávy a občianskych združení."


Vo volebnom programe SaS (.pdf) sa osoba Dobroslava Trnku nespomína.

Pre kompletnosť prinášame aj programy OKS a Obyčajných ľudí:

V programe Obyčajných ľudí sa rovnako osoba Dobroslava Trnku nespomína.

Rovnako ani vo volebnom programe strany OKS (.pdf) sa osoba Dobroslava Trnku nepomína.

Súčasné vládne strany na problém justíicie vo svojích programoch poukazovali, avšak je pravda, že konkrétne Dobroslav Trnka ako problematická osoba zmieňovaný nebol.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.05.2011
success
error