DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

Ak nadradený človek podriadeného vydiera, alebo toho ktorý je od neho závislí tak to je neprijateľné a to je tak nedemokratické. Tým, že premiérka môže rozpustiť vládu, tak sú koaliční poslanci závislí.

Juraj Droba vs. Marek Madaric - 15.05.2011
Pravda

Ústava SR v čl. 116, ods. 5 a 6, uvádza:

(5) Ak demisiu podá predseda vlády, demisiu podá celá vláda.

(6) Ak Národná rada Slovenskej republiky vysloví nedôveru predsedovi vlády, prezident Slovenskej republiky ho odvolá. Odvolanie predsedu vlády má za následok odstúpenie vlády.

Z toho teda vyplýva, že v oboch prípadoch - dobrovoľnom i nedobrovoľnom vzdaní sa funkcie predsedu vlády - je následkom aj rozpustenie vlády.

V tomto zmysle je možné interpretovať Radičovej konanie ako vyvýjanie nátlaku, prípadne vydieranie. Avšak táto praktika je štandardným nástrojom, ktorý sa používa v parlamentných demokraciách a podľa nášho názoru ju nie je možné považovať za neprijateľnú, prípadne nedemokratickú. Maďaričov výrok o nedemokratickosti takéhoto prostriedku však považujeme za hodnotový súd a preto ho nehodnotíme. 

Dátum zverejnenia analýzy: 14.05.2011
success
error