DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Možno, že sa im nepáči to, akým spôsobom je nový zákon o prokuratúre, kde vlastne naozaj sa stane generálny prokurátor bábkou v rukách ministra spravodlivosti a vlastne, že teda naozaj už nebudeme mať generálneho prokurátora, lebo o všetkom bude rozhodovať minister spravodlivosti.

Daniel Lipšic vs. Robert Kalinák - 09.05.2011
Pravda

V pripravovanej novele zákona o prokuratúre z dielne ministerstva spravodlivosti sa mimo iného (ZIP formát - v položke vlastný materiál na strane 14, pozn.) píše:

"§ 7a
Výberová komisia

(1) Výberové konanie podla § 7 uskutocnuje pätclenná výberová komisia. Clenov výberovej komisie vymenuje generálny prokurátor z databázy kandidátov na clenov výberovej komisie vždy po vyhlásení výberového konania, a to tak, aby jeden clen bol z kandidátov zvolených Národnou radou Slovenskej republiky, jeden clen z kandidátov vymenovaný generálnym prokurátorom a dvaja clenovia z kandidátov vymenovaných ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky (dalej len 'minister spravodlivosti'). Jedného clena výberovej komisie zvolí na žiadost generálneho prokurátora prokurátorská rada, v obvode ktorej sa volné miesto obsadzuje."


V súcasnosti upravuje menovanie prokurátorov do úradu zákon c. 154/2001 Z. z., ktorý v §8 ods. 1 hovorí:

"(1) Prokurátora vymenúva do funkcie prokurátora bez casového obmedzenia na urcenú prokuratúru generálny prokurátor."

V súcasnosti zákon nehovorí o výberovom konaní, tento postup navrhuje súcasný návrh ministerky Žitnanskej. Kedže jeden clen má byt volený Národnou radou SR, kde má väcšinu koalícia a súcasne dvaja clenovia komisie sú menovaní ministrom spravodlivosti, môže dôjst k politickým nomináciám.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.05.2011
success
error