DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

No, neviem o tom, že by Európska únia zaručovala dôchodok na úrovni 50% minimálnej mzdy. Existuje medzinárodná organizácia práce, kde jednoducho odporúča nejakú mieru náhrady, hej, ale takáto, takáto klauzula neviem, ale pravdou je to, áno, súhlasím s tým, že takzvaní starodôchodcovia sa právom cítia skrivodliví a musíme to riešiť.

Ivan Švejna vs. Ján Pociatek - 09.05.2011
Pravda

Snahu o reguláciu minimálnej výšky dôchodkov nedávno odmietol Európsky parlament, aj keď je pravdou, že určité oblasti (.pdf) dôchodkového zabezpečenia regulované sú - uznávanie dôchodkov medzi krajinami a pod.

ILO (Medzinárodná organizácia práce) špecifikuje podmienky penzií v Dohovore č. 112 (o minimálnej norme sociálneho zabezpečenia) a 128 (o invalidných, starobných a pozostnalostných dávkach).

Pri starobnom dôchodku stanovuje ILO minimálnu odporúčanú úroveň aspoň pre osoby, ktorých príjem je nižší ako priemerný. Pokiaľ sa penzie vypočítavajú na základe predchádzajúcich príjmov, minimálna miera náhrady by mala byť aspoň 40% z predchádzajúcich zárobkov po 30 rokoch kontribúcií. Rovnaká miera náhrady je odporúčaná aj pre systémy, kde sú dôchodky paušálne, minimálna miera náhrady 40% z priemerných zárobkov nevyučených manuálnych pracovníkov.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.05.2011
success
error