DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

No, k tomu valorizačnému mechanizmu, aby som vysvetlil divákom, teraz existuje takzvaná švajčiarska metóda, ktorá bola prijatá v roku 2004, od 1.1.2004. Pred tým sa dôchodky valorizovali takým spôsobom, že obrazne povedané zasadol parlament a strelili nejakú cifru a potom sa zvýšilo o túto cifru nejaké dôchodky. Od 1.1.2004 druhá Dzurindová vláda chcela zaviesť taký systém, aby bol odpolitizovaný, to znamená, aby tam bol nejaký vzorec a ten vzorec bola takzvaná švajčiarska metóda.

Ivan Švejna vs. Ján Pociatek - 09.05.2011
Pravda

Systém, ktorý bol schválený v roku 2004 Ministerstvo práce charakterizovalo:

"Dôchodky sa zvyšujú podľa toho, ako rástli ceny aj mzdy v predchádzajúcom roku, takže rast životnej úrovne dôchodcov vo väčšej miere ako do konca roka 2003 kopíruje rast životnej úrovne pracujúcich občanov.

Pri zvyšovaní dôchodku sa berú rast cien a rast miezd do úvahy rovnakou mierou. Napríklad ak sa v danom roku zvýšia mzdy o 3 % a inflácia bude 4 %, starobné dôchodky sa v nasledujúci rok zvýšia o 3,5 %: (3 + 4)/2 = 3,5 %.

Dôchodky sa v novom systéme každoročne zvyšujú automaticky, a nie na základe rozhodnutia politikov v parlamente, ako to bolo do konca roka 2003."

Švajčiarsku metódu Medzinárodná organizácia práce definuje (.pdf): "úprava dávky odráža zvýšenie miezd a cien v rovnakých proporciách." 

Dátum zverejnenia analýzy: 08.05.2011
success
error