DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Pravdou je to, že tento dokument (program stability pozn.) bol diskutovaný na finančnom výbore, ale pravdou je aj to, že aj ja osobne som mal výhrady hlavne k sociálnej oblasti a som navrhol vytvorenie pracovnej skupiny...

Ivan Švejna vs. Peter Kažimír - 09.05.2011
Neoveriteľné

Na webstránke Výboru NR SR pre rozpočet a financie chýbajú zápisnice zo schôdzí od decembra 2010, takže nie je možné overiť súhlasné alebo nesúhlasné postoje vyjadrené v rámci rokovania výboru.

Podľa pozvánok s uvedením programov boli materiály Program stability (.pdf) a Národný program reforiem (.pdf) prerokované 14. apríla 2011.

Dátum zverejnenia analýzy: 07.05.2011
success
error