DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

...napokon každý poslanec po skončení svojho mandátu môže byť riešený trestnoprávne a takisto ho môže parlament aj v tejto chvíli imunity zbaviť.

Marek Madaric vs. Daniel Lipšic - 02.05.2011
Pravda

Ústava SR v čl. 78 o imunite poslancov hovorí nasledovné:

(3) Poslanca nemožno trestne ani disciplinárne stíhať, ani vziať ho do väzby bez súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky; možno však prejednať priestupok, o ktorom to ustanoví zákon. Ak Národná rada Slovenskej republiky súhlas odoprie, trestné stíhanie alebo vzatie do väzby je počas trvania poslaneckého mandátu vylúčené. V takomto prípade počas ďalšieho výkonu poslaneckého mandátu premlčacia doba neplynie.

(4) Ak bol poslanec pristihnutý a zadržaný pri trestnom čine, príslušný orgán je povinný to ihneď oznámiť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky. Ak mandátový a imunitný výbor Národnej rady Slovenskej republiky následný súhlas na zadržanie nedá, poslanec musí byť ihneď prepustený.


Z týchto odsekov vyplýva, že poslanec môže byť za trestný čin stíhaný po skončení výkonu svojho mandátu, ako aj počas - po súhlase NR SR.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2011
success
error