DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Lipšic

Nová väčšina

Situácia v Európskom parlamente (v otázke nesúhlasu s Maďarskou ústavou, pozn.) je na našej strane.

Marek Madaric vs. Daniel Lipšic - 02.05.2011
Pravda

Ešte pred tým ako Maďarský prezident Pál Schmitt podpísal 25. apríla novú maďarskú ústavu, konal sa 31. marca v Európskom parlamente híring, na ktorom zaznelo viacero kritických hlasov a to aj napriek tomu, že počas vypočutia mala skupina Socialistov a demokratov interné stretnutie v Aténach a vypočutiu predsedal jeden z podpredsedov Európskej ľudovej strany EPP a zároveň jeden z troch autorov textu ústavy, József Szájer, ktorý dával priestor predovšetkým priaznivcom textu (interpretácia portálu Euractiv).    

Kritické názory (zdroj Euractiv):

Podľa Lajosa Brokosa (Maďarské demokratické fórum), ktorý sedí v EP v skupine Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), návrh ústavy kritizujú z hľadiska porušovania vlády zákona a demokracie v Maďarsku napríklad László Sólyom, prvý predseda ústavného súdu a bývalý maďarský prezident, Péter Paczolay, súčasný predseda Ústavného súdu, András Baka, predseda Najvyššieho súdu, János Kis, bývalý predseda maďarských liberálov ako aj Ernő Kállai, ombudsman pre práva národnostných menšín.

 Sarah Ludford podľa jej slov ako liberálka vidí, že "toto nie je liberálna ústava" a znepokojujú ju "iredentistické" a veľmi "nebezpečné" tvrdenia v návrhu ohľadne ochrany Maďarov v zahraničí.

Kriticky sa vyjadril aj prominentný poslanec z materskej frakcie Fideszu (EPP) Elmar Brok. Nemecký poslanec je znepokojený malými kompetenciami pre Ústavný súd. Maďarsko totiž prijalo retroaktívne daňové zákony, ktoré sa dotkli nemeckých spoločností operujúcich v krajine.

Skupina ALDE v EP zaslala písomnú otázku Európskej rada, kde sa pýta na jej názor, či návrh maďarského základného zákona nepredstavuje riziko diskriminácie na báze národnosti, etnicity, sexuálnej orientácie, vierovyznania a ako taký nepredstavuje porušenie princípu rovnakého zaobchádzania.

K novej maďarskej ústave by sa tiež mala vyjadriť aj Benátska komisia, ktorá je orgánom Rady Európy a asistuje štátom strednej a východnej Európy v ústavných otázkach.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2011
success
error