DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Lipšic

Nová väčšina

Samozrejme, že bol potrebný krok v máji minulého roku. Ja som vás už vtedy upozorňoval, vtedajšieho ministra vnútra, že ten návrh, ktorý ste predložili, je potrebné zmeniť, aby sa netýkal našich občanov, ktorí dlhodobo alebo trvalo žijú v Kanade, v Amerike, a nebrali sme im naše občianstvo. To ste vtedy odmietli, nie, musíme rýchlo.

Marek Madaric vs. Daniel Lipšic - 02.05.2011
Zavádzajúce

Počas parlamentnej schôdze, kedy sa návrh prijímal, Lipšic povedal (je nutné vyhľadať vo štvrtom volebnom období deň 26.5. a je to v čase 11.44- 12.29):

Prejdem k  meritu veci. Najskôr chcem povedať, že poslanci za KDH tento návrh novely zákona podporia. (Potlesk.) Chápem, že je to reakcia. Reakcia na politiku budúcej maďarskej vlády a preto sa ani nedá našej vláde vyčítať, že vyťahuje maďarskú kartu. Naša vláda reaguje a politika Viktora Orbána pomáha našej vláde prekryť škandály, ktoré takmer každý týždeň vyplávajú na povrch. Viktor Orbán svojou nacionalistickou politikou súčasnej vláde výrazne pomáha.

Pán poslanec Brocka, keď reagoval na pána poslanca Rafaja, povedal asi to, že Viktorovi Orbánovi by pokračovanie dnešnej vládnej koalície vyhovovalo. Ja s tým súhlasím. Dnešná vládna koalície je aj z pohľadu medzinárodného slabšia, čo by umožňovalo na medzinárodnom poli Viktorovi Orbánovi vyznieť silnejšie. Viktor Orbán s predchádzajúcou vládou už raz prehral. A v tomto sú pre mňa dôležité skutky.

...

Vyjadrím sa aj k samotnému obsahu návrhu zákona, ktorý považujem za súladný s ústavou. Najskôr by som možno povedal, že zatiaľ, zatiaľ považujem reakcie našej vlády za pomerne dobré a odporúčal by som. ale myslím že by bolo dobré, keby tie reakcie boli síce tvrdé, ale slušné. Nemyslím si, že našu pozíciu posilňujú slová o tankoch, slová o militarizácii, práve naopak, to posilňuje pozície Viktora Orbána.

Hovoriť o obranyschopnosti za situácie, kedy táto vláda aj hlasovaním poslancov všetkých vládnych strán znížila rozpočet našej armády na absolútne minimum, na čo som v parlamente upozorňoval na jeseň, kedy jediný rezort, ktorý dostal menej ako minulý rok bol rezort obrany, v tejto situácii považujem takéto slová za úplne rozporné so skutkami. Táto vláda, vláda práve naopak svojimi skutkami obranyschopnosť Slovenskej republiky ohrozuje.

Čo sa týka samotného, samotného návrhu zákona, existovali určité polemiky, do akej miery naša ústava umožňuje odňatie štátneho občianstva. V tomto je naša úprava a česká ústavného práva rovnaká. Podľa nášho článku 5 odsek 2 nikomu nemožno odňať štátne občianstvo proti jeho vôly. V tom prípade však ide o dobrovoľný akt, kedy si niekto vyžiada dobrovoľne a slobodne štátne občianstvo iného štátu a s tým je spojený právny následok straty štátneho občianska Slovenskej republiky.

Keďže ide o identickú ústavnú a pôjde o identickú zákonnú úpravu ako je v Českej republike, myslím si, že spĺňa všetky ústavné parametre. Mohol by tam byť len problém, kedy by nejaký iný štát priamo zo zákona, bez dobrovoľnej žiadosti, pridelil občianstvo občanom Slovenskej republiky, v takom prípade by to bol problém, ale tuná problém žiaden nevyvstáva.

Rovnako nevyvstáva podľa mojej mienky právny problém ani v súvislosti s poslancami, aj keď ja by som nebol rád, keby sme dnes príliš kreslili situáciu, čo sa stane, ak niektorí z poslancov Národnej rady využije takúto možnosť, ale ústava to poznám, mandát poslanca zaniká aj keď stratí voliteľnosť a predpokladám voliteľnosti okrem iného je aj občianstvo Slovenskej republiky. Čiže právny problém tam podľa mojej mienky nevzniká.

Z uvedeného dôvodu poslanci KDH tento návrh novely zákona v prvom aj druhom čítaní podporia.

Po nástupe do vlády však podporoval takú podobu zákona, "ktorý by eliminoval účinky maďarského zákona a zároveň nespôsoboval komplikácie slovenským občanom s trvalým pobytom v zahraničí." (ČTK)

Lipšic v máji s návrhom Smeru súhlasil. O návrhu na "zmiernenie" negatív Ficovho zákona o občianstve hovorilo v máji SDKÚ.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2011
success
error