DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Lipšic

Nová väčšina

Náš právny poriadok kolektívne práva žiadne neuznáva. Ani naša ústava ich neuznáva.

Marek Madaric vs. Daniel Lipšic - 02.05.2011
Pravda

Ústavný právnik B. Balog, ktorého v reportáži oslovila televízia TA3 (1:45) hovorí, že práva, ktoré Ústava SR priznáva menšinám sú chápané ako práva individuálne, nie kolektívne. Ďalšie analýzy nášho právneho poriadku a Ústavy SR a kolektívnych práv v nich sa nám nájsť nepodarilo.

Všeobecne sa téme kolektívnych práv venuje aj príhovor bývalého podpredsedu vlády pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny D. Čaploviča. Okrem iného Čaplovič zmieňuje: "koncepcia kolektívnych práv sa nepresadila ani v Európe ani inde a nenašla si miesto v žiadnom ľudsko-právnom dokumente OSN, RE, OBSE, alebo EÚ. Tézy o kolektívnych právach a autonómii na etnickom princípe boli razantne odmietnuté summitom Rady Európy v októbri 1993 a nikto – podotýkam nikto – s výnimkou MR sa ich v Európe nesnaží oživovať. Európa si totiž uvedomuje, že presadenie takýchto princípov by zásadne ohrozilo stabilitu celého kontinentu."

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2011
success
error