DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marek Maďarič

SMER-SD

...a dokonca konali tak, že sa dnes dá povedať, povedal to Ústavný súd, že pri tajnej voľbe poslednej konali protiústavne.

Marek Madaric vs. Daniel Lipšic - 02.05.2011
Pravda

V náleze Ústavného súdu SR z 20. apríla 2011 sa uvádza, že:

"Národná rada Slovenskej republiky porušila základné právo JUDr. D. T. na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok podľa čl. 30 ods. 4 v spojení s čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a jeho právo bez akýchkoľvek rozdielov a bez neodôvodnených obmedzení vstúpiť za rovnakých podmienok do verejných služieb svojej krajiny..."

V bode 31 tohto nálezu je uvedené, čo sa považuje za tajnú voľbu (na základe ústavnoprávnych teoretikov), ktorá je garantovaná ústavou pri volebnom práve, napr.:

"Úlohou štátnej moci je zabezpečiť také podmienky, aby nikto nemohol zisťovať, či zistiť, ako kto hlasoval, a tak znemožniť ovplyvnenie volebných výsledkov... Tajnosť voľby je voličovi zaručená aj v prípade, keď na nej on sám nemá záujem. Nevyhnutnými náležitosťami tajnej voľby je, že volič upravuje svoje hlasovacie lístky a vkladá ich do obálky iba v priestore na to určenom a bez prítomnosti inej osoby. ... v priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov nesmie byť s voličom prítomná iná osoba."

alebo (bod 57):

"Zachovanie tajnosti hlasovania je nielen právom voliča, ale aj jeho povinnosťou..."

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2011
success
error