DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Lipšic

Nová väčšina

A vedenie Generálnej prokuratúry nerobí nič. Chráni pána poslanca Štefanova.

Marek Madaric vs. Daniel Lipšic - 02.05.2011
Zavádzajúce

"Podnet od vyšetrovateľa na zbavenie imunity Igora Štefanova (SNS) už má prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry na stole. Potvrdil to hovorca Generálnej prokuratúry V. Ferko. Podnet bol doručený spolu s uznesením o vznesení obvinenia v kauze tzv. nástenkového tendra.

Podľa hovorcu prokurátor rozhodne o ďalšom postupe po oboznámení sa so spisovým materiálom. Na rozhodnutie nemá stanovenú lehotu".
Informovala o tom TASR v správe zo 14. marca 2011.

Podľa tohto zdroja sa v súvislosti so Štefanovom niečo deje, čiže ak Lipšic hovorí, že prokuratúra nerobí nič, tak to pravda nie je. Aj keď by bolo isto vhodné konať rýchlejšie.

Úrad špeciálnej prokuratúry je osobitnou súčasťou Generálnej prokuratúry.

Podľa zákona o prokuratúre § 55d ods.2

"Špeciálny prokurátor zodpovedá za výkon svojej funkcie generálnemu prokurátorovi. Vo veciach patriacich do právomoci Úradu špeciálnej prokuratúry (§ 55b) generálny prokurátor nie je oprávnený

a) uložiť špeciálnemu prokurátorovi ani prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry pokyn, aby sa nezačalo trestné stíhanie, nevznieslo obvinenie, nepodal návrh na vzatie obvineného do väzby, vec postúpila na prejednanie inému orgánu, zastavilo trestné stíhanie, nepodala obžaloba alebo riadny alebo mimoriadny opravný prostriedok v neprospech obvineného,
b) vykonať úkony za špeciálneho prokurátora alebo prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry alebo rozhodnúť, že ich vykoná iný podriadený prokurátor."


"Úrad špeciálnej prokuratúry vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní, trestne stíha osoby podozrivé zo spáchania trestných činov a uplatňuje oprávnenia prokurátora v konaní pred súdom, a to vo veciach, ktoré patria do právomoci Špecializovaného trestného súdu."

Čiže ak je podnet na stole špeciálnej prokuratúry a Úrad špeciálnej prokuratúry je osobitnou súčasťou Generálnej prokuratúry, vedenie Generálnej prokuratúry v tejto veci ani nič robiť oficiálne nemôže.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2011
success
error