DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Teraz si (I .Mikloš pozn.) naplánoval jednu velikánsku reformu finančných inštitúcií tak, aby to všetko bolo lacnejšie, aby došlo k zlúčeniu colných úradov, daňových úradov, a aby v konečnom dôsledku občan mal menej roboty.

Mikuláš Dzurinda - 02.05.2011
Zavádzajúce

Ministerstvo financií skutočne realizuje reformu, ktorá je známa ako program Unitas. V rámci tejto reformy sa plánuje „zlúčenie daňovej a colnej správy a vytvorenie nového systému riadenia a organizovania výberu štátnych príjmov prostredníctvom vytvorenia Finančnej správy Slovenskej republiky."

Avšak projekt bol schválený ešte za predošlej vlády (7. mája 2008), kedy bol na čele rezortu financií Ján Počiatek. Ako sme už písali: „Dzurindova vláda prišla s návrhmi na reformu daňového systému podľa chronológie portálu hnonline.sk v júli 2004. Problém ale nie je to, že sa projekt nevolal vtedy ešte Unitas, ale že vtedajším zámerom ministra financií Mikloša nebolo úplne to, čo sa potom presadilo v rámci Unitasu.“

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2011
success
error