DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Lipšic

Nová väčšina

Posledná vec, pokuty. Všetky pokuty, ktoré sú uložené, sú preskúmateľné súdom. Nezávislým súdom.

Marek Madaric vs. Daniel Lipšic - 02.05.2011
Pravda

Lipšic argumentuje pri zrušení trestnoprávnej imunity poslancov tak, že po jej zrušení by poslanci, rovnako ako iní občania, v prípade im uloženej pokuty mohli podať návrh na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o uložení pokuty. O podaní návrhu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu (napríklad aj ním uloženej pokuty) sa píše v druhej hlave Občianskeho súdneho poriadku.

§ 247
(1) Podľa ustanovení tejto hlavy sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2011
success
error