DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Daniel Lipšic

Nová väčšina

Dnes poslanci môžu prijímať rôzne pokuty za priestupky, lebo oni ich nemusia tým pádom platiť.

Marek Madaric vs. Daniel Lipšic - 02.05.2011
Pravda

O trestnom a disciplinárnom konaní sa pojednáva v Ústave a ďalej v Priestupkovom zákone (zákon o priestupkoch č. 372/1990 Zb.):

"Konanie osôb požívajúcich výsady a imunity podľa zákona alebo medzinárodného práva, ktoré má znaky priestupku, nemožno ako priestupok prejednať. Nemožno ani vykonať sankciu alebo v jej výkone pokračovať, ak osoba, ktorej bola sankcia uložená, sa stala neskôr osobou požívajúcou podľa zákona alebo podľa medzinárodného práva výsady a imunity."

Každopádne, ako to popísal poslanec Dostál, pokutu zaplatiť môžu, ak chcú. Ale nemusia.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2011
success
error