DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Moderátor: "Len opakujem, je tam stále to tajné hlasovanie a my nevieme, či hovoríte pravdu. Keby bolo verejné, je to veľmi ľahko overiteľné." Práve preto som bol prvý politik, ktorý nahlas v istom momente povedal verejná voľba. Práve preto.

Mikuláš Dzurinda - 02.05.2011
Neoveriteľné

K dispozícii je vyjadrenie M. Dzurindu zo 7. decembra 2010, kedy podporoval verejnú voľbu gen. prokurátora. Avšak bolo to potom, čo túto možnosť navrhla koalícia. Či to bol práve M. Dzurinda, ktorý verejnú voľbu navrhol ako prvý, alebo to bol niekto iný, nevieme overiť.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2011
success
error