DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Mikuláš Dzurinda

Nestraníci

Miklošovi sa podarilo vyrokovať spravodlivejší distribučný kľúč (v Eurovale pozn.). Alebo to, že budeme sa skladať na základný kapitál ten novej inštitúcie eventuálnej omnoho výhodnejším spôsobom. Budeme platiť menej.

Mikuláš Dzurinda - 02.05.2011
Pravda

Je pravdou, že do tzv. eurovalu Slovensko prispeje nižším vkladom, ako sa pôvodne plánovalo. Aj keď je konečné rozhodnutie výsledkom dohody všetkých ministrov financií EÚ, ako píše SITA, „návrh zmeniť podiely krajín do eurovalu predložil v Bruseli prvýkrát práve Mikloš. Postupne sa k nemu pridávali ďalšie krajiny, až napokon ho podporovali všetky nové členské štáty.“

Ako sme.sk cituje Mikloša: „Zavážila naša argumentácia, otvorili sme to pred mesiacom my a zdôraznili sme, že je to pre nás zásadová vec.“ Aj keď výsledný návrh predostrelo Estónsko a o presadenie sa zasadili aj iné „malé krajiny ako Estónsko, Slovinsko...“, iniciátorom nového vzorca prispievania do eurovalu bol Ivan Mikloš.

Slovensko bude platiť znížený príspevok do ESM po dobu 12 rokov od vstupu do eurozóny (t.j. do roku 2021).

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2011
success
error