DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Zajac

MOST-HÍD

Samotné živnostenské organizácie túto časť tej zmeny daňovo-odvodového systému z pochopiteľných dôvodov neprijímajú, ale svoje výhrady má dnes aj Národná banka, má ju sociálna poisťovňa, majú ju aj poslanci iných koaličných strán...

Peter Zajac - 02.05.2011
Pravda

Návrh reformy daní a odvodov, na ktorom sa koalícia dohodla, bol pripomienkovaný niekolkými inštitúciami. OKS nesúhlasí so zvýšením danového a odvodového zataženia SZCO, dohodárov a živnostníkov.

Národná banka v súvislosti s navrhovanými zmenami daní a odvodov pre zmienené skupiny podla informácií SITA upozornuje na riziko, že najväcšia cast samostatne zárobkovo cinných osôb by mala od roku 2012 ešte nižšie odvody ako v súcasnosti. "Tu je treba zvážit, ci nevznikne problém z dôvodu optimalizácie danového základu s dopadom na výber daní z príjmu fyzických osôb pri nižších odvodoch," upozornuje NBS. K samotnému stanovisku NBS sme sa nedostali. Z vyššie uvedeného vidiet, že NBS má k návrhu urcité výhrady, i ked možno nie priamo späté s postojom OKS.

Z dostupných informácií SITA sa výhrady Sociálnej poistovne týkajú napríklad dlhšieho obdobia potrebného na to, aby sa financné inštitúcie na zmeny pripravili, alebo dopad navrhovaných zmien na dávky.

Z koalicných strán s návrhom reformy pre SZCO nie je spokojný Most-Híd:

"'Sme tí, ktorí sú najmenej spokojní s rozhodnutím zrušit súcasné 40-percentné paušálne výdavky,' povedal v polovici apríla na tlacovej besede predseda strany Béla Bugár."

Proti pôvodnému návrhu I. Mikloša sa okrem OKS, Most-Híd, postavila aj cast KDH.

Predstavitelia živnostenských organizácií vydali s OKS spolocné vyhlásenie. Okrem iného sa v nom píše:

"7. Predstavitelia živnostenských organizácií konštatujú, že návrh RÚZ má okrem pozitív voci koalicnému návrhu, spocívajúcich najmä v razantnejšom znižovaní odvodov zamestnancov, negatívne dopady na významný súbor nízkopríjmových živnostníkov a tvrdšie dopady na 'dohodárov' ako návrh vládnej koalície. V tomto zmysle nie je tak ako návrh vládnej koalície ani on zrelý na to, aby ho bolo možné pokladat za reformnú alternatívu voci súcasnému stavu."

Dátum zverejnenia analýzy: 01.05.2011
success
error