DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

V Ústave Maďarska je vyslovene zakomponované, že nesie zodpovednosť, citujem " za osud zahraničných Maďarov" a čo je podstatné "bude podporovať ich snahy po uplatňovanie kolektívnych práv".

Rafael Rafaj vs. Igor Matovic - 01.05.2011
Nepravda

Zmienku o kolektívnych právach sme v novej ústave nenašli. Jej článok D vraví:

"Maďarsko sledujúc myšlienku jednotného maďarského národa nesie zodpovednosť za osud zahraničných Maďarov, napomáha udržaniu a rozvoju ich spoločenstiev, podporuje ich úsilie smerujúce k udržaniu ich maďarskosti, podporuje spoluprácu medzi sebou a s Maďarskom."

("Magyarország az egységes magyar nemzet eszméjétől vezérelve felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.")

Dátum zverejnenia analýzy: 30.04.2011
success
error