DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rafael Rafaj

SNS

Po prvé, nie predseda parlamentu ale vláda ako prvá informovala a definitívne meritórne, že sa zopakuje. Toto je myslím priestor a právomoc predsedu parlamentu a nás poslancov. Do toho nemá vláda čo rozprávať.

Rafael Rafaj vs. Igor Matovic - 01.05.2011
Zavádzajúce

Vo volebnom poriadku (rtf.) o volbe kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora SR a o odvolaní generálneho prokurátora SR sa v cl. 6, ods (1) píše: "Predseda národnej rady navrhne do programu najbližšej schôdze národnej rady návrh na volbu kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora." 

Iveta Radicová sa po rozhodnutí ÚS, že tajná volba sa musí opakovat vyjadrila: "Tajná volba generálneho prokurátora sa po náleze Ústavného súdu SR v prípade stažnosti bývalého generálneho prokurátora bude opakovat, vyhlásila premiérka Iveta Radicová. Dôvodom je snaha, aby nemohlo dôjst k spochybnovaniu volby. 'Budeme plne rešpektovat nález a rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý však priamo nekonštatuje, ci opakovat alebo neopakovat celú procedúru,' povedala Radicová." (správa je z dna 20. apríla 2011)

O tom, že volba sa bude opakovat sa vyjadril rovnako aj Sulík: "Ako prvé si musím precítat rozsudok. Ked ústavný súd nariadil opakovat tajnú volbu, tak samozrejme tajná volba bude opakovaná." (správa je z dna 20. apríla 2011)

Tieto vyjadrenia boli uverejnené v rovnaký den. Vyjadrenie R. Rafaja, ktorý tvrdí, že vláda informovala ako prvá, že volba sa zopakuje, nemôžeme posúdit ako pravdivé.

Tiež vzhladom na prepojenost legislatívy a exekutívy v našom politickom systéme, nie je nic neprirodzené ak sa vláda vyjadrí ku volbe, ktorá spadá do právomocí parlamentu, ktorého cinnost má formálne pod kontrolou.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.04.2011
success
error