DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Abrhan

KDH

Fakt je ten, že tá ponuka, ktorá je teraz lacnejšia a beriem, to, čo vy hovoríte áno, nie sú zohľadnené.

Pavol Abrhan vs. Robert Kalinák - 17.04.2011
Pravda

Tak ako v prípade predchádzajúcich výrokov, nemáme k dispozícii originálne znenie zmluvy s VSH Development, takže v prípade cien a podmienok prenájmu môžme vychádzať len z informácií z médií.

Avšak pán Abrhan hovorí správne, keď dáva za pravdu pánovi Kaliňákovi, že ceny energií a iných služieb nie sú zahrnuté priamo v nájme (čl III, bod 5 zmluvy o nájme nebytových priestorov).

Dátum zverejnenia analýzy: 16.04.2011
success
error