DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Nie, nie, nie, čo sa týka silových rezortov, tam sa nič nemení zatiaľ, ale rezorty silové majú za úlohu pripraviť isté zmeny, pretože ten systém fungovania vlastne toho najmä dôchodkového systému v silových rezortoch je dlhodobo neudržateľný, ale chceme to robiť tak, že tie zmeny sa budú týkať len tých nových, ktorí prídu, aby sme jednoducho nemenili pravidlá hry pre tých, ktorí už vstúpili do silových rezortov, čiže táto reforma nerieši silové reformy ani sa nedotýka.

Ivan Mikloš - 11.04.2011
Pravda

Návrh koncepcie reformy daňovo-odvodového systému, zverejnenej Ministerstvom financií dňa 11. apríla 2011, si môžete prečítať tu (.pdf). Krátke zhrnutie si viete prečítať tu (.doc).

V návrhu je uvedené:

"Základné predpoklady a myšlienky návrhu zmien daňovo - odvodového systému:

- sociálne a zdravotné poistenie osôb, na ktoré sa viažu právne predpisy silových rezortov, sa v tejto fáze reformy nebude upravovať. Sadzby sociálneho a zdravotného poistenia sa po zavedení superhrubej mzdy iba technicky prepočítajú tak, aby reflektovali súčasnú výšku poistného vypočítaného z hrubého príjmu dotknutej osoby. Tento spôsob prepočtu bude garantovať, že daňovo-odvodové zaťaţenie týchto osôb sa nezmení. Odstránia sa však najväčšie deformácie a nespravodlivosti dnešného systému. Uvedené bude riešené v osobitnom materiáli, ktorý bude predkladať MO SR;"

Dátum zverejnenia analýzy: 10.04.2011
success
error