DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

Namiesto vyše sto platieb ročne bude 13 platieb ročne na jednom tlačive bude zúčtované všetko a živnostník a podnikateľ pošle raz mesačne jeden výkaz jednej inštitúcii a ročné zúčtovanie, čiže 13 krát za rok a to je všetko. Na jednom tlačive voči jednej inštitúcii.

Ivan Mikloš - 11.04.2011
Pravda

Návrh koncepcie reformy daňovo-odvodového systému, zverejnenej Ministerstvom financií dňa 11. apríla 2011, si môžete prečítať tu (.pdf). Krátke zhrnutie si viete prečítať tu (.doc).

"Súčasný stav:

cca 100 platieb ročne

Navrhovaný stav:13 platieb ročne

Súčasný stav:

V súčasnosti 6 inštitúcií (daňové úrady, colné úrady, 3 zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa).

Navrhovaný stav:

1 inštitúcia – finančné úrady."

Dátum zverejnenia analýzy: 10.04.2011
success
error