DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Mikloš

SDKÚ-DS

My touto reformou zmeníme šesť inštitúcií na jednu inštitúciu, na finančný úrad, do ktorého sa všetko zlúči.

Ivan Mikloš - 11.04.2011
Pravda

Návrh koncepcie reformy daňovo-odvodového systému, zverejnenej Ministerstvom financií dňa 11. apríla 2011, si môžete prečítať tu (.pdf). Krátke zhrnutie si viete prečítať tu (.doc). V ňom sa píše:

"A.Navrhovaná zmena zásadne zjednoduší platenie daní a odvodov – od roku 2013 bude potrebné na platenie daní a odvodov už iba jediné tlačivo. A komunikácia bude už iba s jedným finančným úradom. 

Súčasný stav:

V súčasnosti 6 inštitúcií (daňové úrady, colné úrady, 3 zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa).

Navrhovaný stav:

1 inštitúcia – finančné úrady."

Treba však podotknúť, že tieto inštitúcie sa v realite nezlúčia, komunikácia však bude prebiehať iba s jedným z úradov (finančným) namiesto všetkých šiestich.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.04.2011
success
error