DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

...a samozrejme nie je možné, aby Slovák nakoniec sa dopracoval k niektorým informáciám z menšinového vysielania, lebo vyhadzujú napríklad titulky z menšinových vysielaní.

Béla Bugár vs. Robert Kalinák - 04.04.2011
Pravda

návrhu novely zákona sa v clánku IX (vztahujúceho sa na zákon o štátnom jazyku, pozn.) ods. 5 uvádza, že:

"V § 5 ods. 1 písm. a) sa na konci ciarka nahrádza bodkociarkou a pripájajú tieto slová: 'pri vysielaní inojazycných televíznych relácií urcených pre príslušníkov národnostnej menšiny sa titulky v štátnom jazyku alebo bezprostredne nasledujúce vysielanie v štátnom jazyku nevyžadujú'."

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error