DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Prečo ste teda vyhodili zo starého znenia toho paragrafu, ktorý ste pred chvíľou citovali, slovíčko môžu používať, používajú je nové znenie. To znamená musia používať.

Béla Bugár vs. Robert Kalinák - 04.04.2011
Pravda

zákone c. 184/1999 o používaní jazykov národnostných menšín (.pdf) sa okrem iného píše:

"§ 7

(1) Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci sú povinní používat v úradnom styku štátny jazyk1) a za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitnými zákonmi môžu použit aj jazyk menšiny. Orgán verejnej správy a jeho zamestnanci nie sú povinní ovládat jazyk menšiny."

návrhu zákona (.pdf), ktorým sa mení a doplna zákon Národnej rady Slovenskej republiky c. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona c. 318/2009 Z. z. sa okrem iného píše:

"V § 7 ods. 1 sa odkaz na poznámku pod ciarou 1) vypúšta.

V § 7 ods. 1 sa slová 'môžu použit' nahrádzajú slovom 'používajú'."

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error