DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Stačí sa pozrieť napríklad na vyhodnotenie programu ešte nezávislými analytikmi pred voľbami. Každú stranu hodnotili. Napríklad náš program sociálny a dôchodkový vyhodnotili ako jeden z najlepších.

Béla Bugár vs. Robert Kalinák - 04.04.2011
Pravda

Pred parlamentnými voľbami v roku 2010 sa uskutočnilo viacero analýz volebných programov. Avšak B. Bugárom spomínanú oblasť (sociálnu a dôchodkovú, pozn.) hodnotil iba INESS -  Inštitút ekonomických a spoločenských analýz.

INESS hodnotil volebné programy, a to v týchto oblastiach:
Rastúci deficit verejných financií, Podnikateľské prostredie, Rastúca nezamestnanosť, Neudržateľný I. pilier dôchodkového zabezpečenia, Zdravotníctvo.

Práve v oblasti "Neudržateľný I. pilier dôchodkového zabezpečenia" skončil Most-Híd zo všetkých strán (ktoré INESS hodnotil, pozn.) najlepšie a dostal ako známku 2.

V tomto hodnotení 2 znamenala: "Strana identifikovala problém, riešenia sú však buď čiastočné, alebo ich uplatnenie znamená len krátkodobé zlepšenie situácie v danej oblasti."

Inštitút zamestnanosti
tiež uskutočnil svoju analýzu a to v týchto štyroch oblastiach, ktoré IZ dlhodobo hodnotí ako najvypuklejšie na trhu práce: 

"- riešenie dlhodobej nezamestnanosti (nízkovzdelaní nezamestnaní, aktivácia a príprava pre reálny trh práce)
- prepojenie vzdelávania a trhu práce (absolventi, vzdelávanie nezamestnaných..)
- inštitucionálny rámec politiky trhu práce (systém vertikálneho a horizontálneho riadenia, štátna a neštátne služby zamestnanosti)
- sociálny systém (rozdiel medzi sociálnymi dávkami a mzdami)"

Podľa hodnotenia IZ bol program Mostu štvrtý zo sedemnástich strán (medzi nimi je aj Paliho Kapurková), dá sa teda označiť ako ohodnotený za jeden z najlepších.

Dátum zverejnenia analýzy: 03.04.2011
success
error