DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Každá privatizácia na Slovensku viedla k zvyšovaniu cien tých tovarov, ktoré tieto firmy poskytovali.

Robert Fico vs. Pavol Hrušovský - 28.03.2011
Neoveriteľné

K privatizácii elektrárni došlo v apríli 2006. Vývoj cien elektrickej energie bol v období rokov 2006-2010 nasledovný.

Podľa Eurostatu cena elektrickej energie pre domácnosti (Sk/kWh, pozn.):
január 2006 - 543 Sk
január 2007 - 534 Sk
prvý polrok 2008 - 485 Sk
druhý polrok 2008 - 463 Sk
prvý polrok 2009 - 15, 40 Eur (464 Sk)
druhý polrok 2009 - 15,60 Eur (470 Sk)
prvý polrok 2010 - 15, 20 Eur (458 Sk)

Cena elektrickej energie pre priemyselné spoločnosti (SK/kWh, pozn.):
január 2006 - 290 Sk
január 2007 - 324 Sk
prvý polrok 2008 - 386 Sk
druhý polrok 2008 - 391 Sk
prvý polrok 2009 - 14,23 Eur (429 Sk)
druhý polrok 2009 - 14, 03 Eur (423 Sk)
prvý polrok 2010 - 11, 74 Eur (354 Sk)

O náraste ceny elektrickej energie je možné hovoriť iba v súvislosti s firmami. Pokiaľ sa jedná o domácnosti, tak tam bola cena elektrickej energie relatívne stabilná, dokonca došlo aj k miernemu poklesu. Je však otázne do akej miery má privatizácia vplyv na zvyšovanie cien. Ficov výrok je všeobecný a nie sú v ňom bližšie špecifikované informácie, či sa jedná o koncovú alebo výrobnú cenu. Vzhľadom na tieto fakty hodnotíme výrok ako neoveriteľný.

Čo sa týka plynu privatizácia SPP sa uskutočnila v roku 2002.

Podľa Eurostatu cena plynu pre domácnosti (Sk/kWh, pozn.):
január 2004
D1- 437 SK pri ročnej spotrebe 2326 kWh
D2 -361 SK pri ročnej spotrebe 4652 kWh
D3 -296 Sk pri ročnej spotrebe 23 260 kWh
D3 - 288 SK pri ročnej spotrebe 34 890 kWh
D4 - 271 SK pri ročnej spotrebe 290 750 kWh

január 2005
D1- 498 SK pri ročnej spotrebe 2326 kWh
D2 -397 SK pri ročnej spotrebe 4652 kWh
D3 -314 Sk pri ročnej spotrebe 23 260 kWh
D3 - 305 SK pri ročnej spotrebe 34 890 kWh
D4 - 277 SK pri ročnej spotrebe 290 750 kWh

Údaje spred roka 2004 nie sú k dispozícií, preto ani túto časť výroku nemôžme ohodnotiť.

Dátum zverejnenia analýzy: 27.03.2011
success
error