DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pavol Hrušovský

KDH

Nikto nevyslovil tézu, že nebudeme privatizovať. Ak boli vyslovené názory, nebudeme privatizovať strategické podniky.

Robert Fico vs. Pavol Hrušovský - 28.03.2011
Pravda

Žiadna zo strán súčasnej koalície alebo jej predstavitelia sa pred voľbami explicitne nevyjadrili, že sa nebude privatizovať. Buď privatizáciu priamo spomenuli vo svojich volebných programoch, alebo ju nespomenuli vôbec.

SDKÚ-DS:

R. Fico (a nielen on, pozn.) už v minulosti kritizoval I. Radičovú za to, že sa pred voľbami mala vyjadriť v tom zmysle, že (citujúc R. Fica, pozn.) "nebudeme privatizovať". Podľa Fica, sa tak mala Radičová vyjadriť v relácii Voľby 2010 – Okrúhle stoly. Žiaľ túto reláciu si nie je možné pozrieť v archíve STV.

Vo volebnom programe SDKÚ-DS (.pdf) sa okrem iného píše:

"Zachránime bratislavské letisko a Cargo

Štyri roky terajšej vlády jasne ukázali, že štát nedokáže tieto firmy dobre riadiť. Získame pre tieto firmy strategických partnerov, a tým ich zachránime. Výsledkom bude zásadné zlepšenie ich služieb a zabezpečenie ich strategického rozvoja. Hlavným slovenským letiskom by sa mala stať Bratislava, a nie Viedeň."

V programe sa teda nepíše explicitne, že strana bude privatizovať, ale uvádza, že získa strategických partnerov pre letisko a Cargo, čo de facto znamená, že tieto dve spoločnosti chcú privatizovať.

KDH:

Vo volebnom programe KDH (.pdf) sa privatizácia nespomína.

Most-Híd:

V programe strany Most-Híd (.pdf) sa v časti Infraštruktúra a energetika alebo "Štát nepodniká, štát vytvára podmienky" okrem iného píše:

Dôkladná analýza priorít prípravy výstavby infraštruktúry s hlavným dôrazom na potreby jednotlivých regiónov:

- cestná doprava – dobudovanie siete diaľnic a rýchlostných ciest a rekonštrukcia a zvýšenie kapacity ciest 1. triedy. Ide hlavne o južné rýchlostné cesty, o spojenie Košíc s východnou a južnou štátnou hranicou, o dobudovanie D1, o výstavbu mostov cez Ipeľ a cez Dunaj.

- železničná doprava – pokračovať v transformácii a v privatizácii železníc a obnove železničných tratí a staníc

- vodná doprava – podporiť jej rozsiahlejšie využitie (napr. dobudovanie Vážškej vodnej cesty – napojenie na Poľsko)

- letecká doprava – privatizácia letísk alebo ich prevádzkovanie súkromným sektorom"

SaS:

Vo volebnom programe SaS (.pdf) sa okrem iného píše:

"54. BOD PROGRAMU

Čiastočná privatizácia energetických podnikov a vytvorenie nezávislého Úradu pre reguláciu sieťových odvetví situáciu výrazne zlepšili, no od roku 2006 sa opätovne zvyšuje vplyv štátu na fungovanie energetických podnikov a Úrad je tlačený do politických rozhodnutí.

 SaS navrhuje:

-  zrušiť väčšinu legislatívnych zmien neprimerane zasahujúcich do hospodárenia energetických podnikov a dôsledne pokračovať v liberalizácii energetického trhu. Zabránime tak ďalším deformáciám slovenského energetického trhu a zvýšime šancu na jeho konkurencieschopnosť v európskom priestore."

V programovom vyhlásení vlády (.pdf) stojí:

"Vláda SR nebude privatizovať strategické podniky. Podporí však kroky k zefektívneniu fungovania vybraných podnikov so štátnou účasťou vrátane odštátnenia teplární či zostávajúcich zvyšných podielov v podnikoch s vplyvom vlády, napríklad v autobusovej doprave."

Dátum zverejnenia analýzy: 27.03.2011
success
error