DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Pôjde o stovky obcí. Už pôjde o stovky obcí (ktorých ovplyvní zníženie hranice zastúpenia menšín kvalifikujúcu obec k používaniu menšinového jazyka, pozn.).

Robert Fico vs. Pavol Hrušovský - 28.03.2011
Nepravda

Na webovej stránke vicepremiéra R. Chmela bol 23. februára 2011 zverejnený odhad na základe štatistických údajov zo sčítania v roku 2000, ktorý hovorí o aké množstvo by sa zvýšil počet obcí, ktoré by mali zabezpečovanie jazykov národnostných menšín v úradnom styku. Nejedná sa o stovky obcí, ale presne o 73. 

Národnostná menšinaPočet obcí v zozname obcí podľa nariadenia vlády č. 221/1999 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstvaPočet obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 15% obyvateľstva podľa posledného sčítania obyvateľov (2001)Rozdiel
česká011
chorvátska022
maďarská5125142
nemecká121
rómska578629
rusínska6811345
ukrajinská1811-7
SPOLU65672973

Dátum zverejnenia analýzy: 27.03.2011
success
error